Transparantie

Stichting Don Fredy heeft een ANBI status. Hierdoor zijn giften aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het betekent ook dat de stichting transparant moet zijn in het functioneren. Hieronder vind je dan ook alles wat daarmee te maken heeft.

Stichtingsadres:

Groenhovenweg 79

2803 DB Gouda

Nummer KvK: 64649865

Fiscaal nummer/RSIN: 8557.61.647

Rekening nummer/IBAN: NL45 RABO 0308 522974

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de geleverde diensten. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het geld dat de stichting ontvangt komt volledig ten goede aan de aktiviteiten die de stichting ondersteunt. Het bestuur zorgt jaarlijks voor een financiële verantwoording.

Downloads

Jaarverslagen